Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Anayasa Mahkemesi, Değerlendirmesi ve Sınıflandırılması Bakanlıkça Yapılan Sinema Filmlerinin İlgili Etkinliklerde Almış Olduğu İşaret ve İbarelere Uygun Gösterilmesini Zorunlu Kılan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi Haftanın Kararı (24.03.2021) Anayasa Mahkemesi, Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2021/1) Yayınlandı Haftanın Kararı (28.12.2020) Bandrol Ücretinin İadesi için Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir Anayasa Mahkemesi, Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılığın Aynı Eserle İlgili Olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’un 71. Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Tanımlanan Suçla Birlikte İşlenmesi Hâlinde Fail Hakkında Sadece 71.Maddeye Göre Cezaya Hükmolunacağı Ancak Verilecek Cezanın Üçte Biri Oranında Artırılacağı Hükmünün İptaline Karar Verdi Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi Haftanın Kararı (17.02.2020) Tüm Hukuk Haberleri >>