Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Bandrol Ücretinin İadesi için Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir Anayasa Mahkemesi, Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılığın Aynı Eserle İlgili Olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’un 71. Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Tanımlanan Suçla Birlikte İşlenmesi Hâlinde Fail Hakkında Sadece 71.Maddeye Göre Cezaya Hükmolunacağı Ancak Verilecek Cezanın Üçte Biri Oranında Artırılacağı Hükmünün İptaline Karar Verdi Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi Haftanın Kararı (17.02.2020) Anayasa Mahkemesi, Kanal ve Frekans Kullanım Bedelini Ödemeyen Kuruluşların Karasal Yayınlarının Durdurulması Kuralını İptal Etti Anıt Heykelin Yıktırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir Bir Sinema Eserinin Kaydı ve Tescili Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir Haftanın Kararı (11.02.2019) Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) Yayınlandı Tüm Hukuk Haberleri >>

Önemli Bilgiler