Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 30.04.2020 Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi
2 17.02.2020 Haftanın Kararı (17.02.2020)
3 05.12.2019 Anayasa Mahkemesi, Kanal ve Frekans Kullanım Bedelini Ödemeyen Kuruluşların Karasal Yayınlarının Durdurulması Kuralını İptal Etti
4 25.11.2019 Anıt Heykelin Yıktırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
5 05.07.2019 Bir Sinema Eserinin Kaydı ve Tescili Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
6 11.02.2019 Haftanın Kararı (11.02.2019)
7 30.01.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8 16.07.2018 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) Yayınlandı
9 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
10 18.01.2018 Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesi Yayınlandı
11 05.06.2017 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
12 10.01.2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNU YAYINLANDI