Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
07.07.2020 Türkpatent Elektronik Tebligat Sistemi Uygulaması (ETEBS) Kullanıma Açıldı (07.07.2020)
01.07.2020 Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Kılavuzu yayımlandı. (01.07.2020)
24.06.2020 Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.05.2020 Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru
23.05.2020 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği
20.05.2020 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2564)
17.05.2020 Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.05.2020 Avrupa Patent Ofisi (EPO) Akademik Araştırma Programı (12.06.2020)
11.05.2020 Avrupa Patenti İşlemlerinde Otomatik Veri Aktarımı Özelliği, EPATS'ta Kullanıma Açıldı
05.05.2020 Hak Kaybına Neden Olacak Sürelerin Durdurulmasına İlişkin Uzatma Hakkında Bilgilendirme
28.04.2020 Ticari Kazanç Mükellefinin Kazandığı Para Ödülünün Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
08.04.2020 Hak Kaybına Neden Olacak Sürelerin Durdurulması
27.03.2020 Hak Kaybına Neden Olacak Sürelerin Durdurulması
04.03.2020 Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)
10.01.2020 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
31.12.2019 Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2020/1)
27.12.2019 Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.12.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.12.2019 Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği
14.11.2019 Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
22.10.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19.10.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
15.10.2019 Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik
15.10.2019 Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
12.10.2019 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 16 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor