Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Alacak Davası – Haksız Kazanç İsteminden Doğan - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Alacak Davası – Haksız Kazanç İsteminden Doğan - Dava Dilekçesi ….. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI                            :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                              :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI             ...

Faydalı Model Belgesinin İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Faydalı Model Belgesinin İptali İstemi - Dava Dilekçesi FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ........... DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad,...

Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklarına Tecavüz Ve Haksız Rekabet Yaratıldığının Tespiti İle Bu Haksız Rekabetin Men'ine Karar Verilmesi İstemi- Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklarına Tecavüz Ve Haksız Rekabet Yaratıldığının Tespiti İle Bu Haksız Rekabetin Men'ine Karar Verilmesi İstemi- Dava Dilekçesi   ………  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,   DAVACI              ...

MESAM - Albüm Yapım Muvafakatnamesi

Yazışma / Form
MESAM - Albüm Yapım Muvafakatnamesi MUVAFAKATNAME   Sözü/müziği tarafıma ait bulunan aşağıda ismi yazılı eserin “........................................... ŞTİ. tarafından yayınlanacak “..................................” yapımda yer almasına, mu...

MESAM - Dizi Özgün Müzik Muvafakatnamesi

Yazışma / Form
Dizi Özgün Müzik Muvafakatnamesi ../../.... MUVAFAKATNAME Yapımcısı …………………………………… olan ……………………… isimli televizyon kanalında yayınlanması planlanan (yapımcı şirketin yayınlanacak olan televizyon kanalını belirleme ve değiştirme hakkı saklıdır) ……………...

MESAM - Eser Talep Dilekçesi

Yazışma / Form
MESAM - Eser Talep Dilekçesi   ../../…. TÜRKİYE MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE   MESAM veri tabanında adıma kayıtlı bulunan eserlerin listesini talep etmekteyim. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.   ES...

MESAM – İlk Sözleşme Formu

Yazışma / Form
MESAM – İlk Sözleşme Formu   www.legalbank.net

Çeviri Eser Yayım Sözleşmesi

Sözleşme
Çeviri Eser Yayım Sözleşmesi Madde 1 – İşbu sözleşme …….… ile …….… arasında akdedilmiş olup, çevirenin ve yayıncının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek maksadıyla düzenlenmiştir. Madde 2 – Bu Sözleşme ile çeviren ......... taslak sayfadan ...

Teminat/Rehin Kaydetme/Kaldırma Talep Formu

Yazışma / Form
Teminat/Rehin Kaydetme/Kaldırma Talep Formu / / M109 TEMİNAT / REHİN KAYDETME / KALDIRMA TALEP FORMU Referans No: Toplam Sayfa Sayısı (Başvuru Sahibi Tarafından Doldurulacak) Toplam Sayfa Sayısı (Kurum Tarafından Doldurulacak) B...

Vekil Atama Talep Formu

Yazışma / Form
Vekil Atama Talep Formu / / M114 VEKİL ATAMA TALEP FORMU (Bu form Vekaletname yerine kullanılamaz) Referans No: Toplam Sayfa Sayısı (Başvuru Sahibi Tarafından Doldurulacak) Toplam Sayfa Sayısı (Kurum Tarafından Doldurulacak) Bu Ala...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor