Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (6) Ankara Law Review (2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (11) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (2) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (1) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çalışma İlişkileri Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (11) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2) Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (11) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (11) Gaziantep University Journal of Social Sciences (1) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (3) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (1) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (1) International Journal of Legal Progress (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (11) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (195) Legal Hukuk Dergisi (9) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (1) Legal Mali Hukuk Dergisi (1) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (1) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (6) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (1) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (6) Mülkiye Dergisi (1) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (3) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (3)

Yazar

Tarih

Yıl

Telif Hakkı İhlalinden Doğan Parasal Talepler (Yargıtay Kararları Işığında)

Legal BlogAv. Ömer ÇebiYıl 2021
Telif Hakkı İhlalinden Doğan Parasal Talepler (Yargıtay Kararları Işığında) Yazar Adı: Av. Ömer Çebi Yayın Tarihi: 14.04.2021 / Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki genel başlık altında incelenmektedir. Teli...
Fikri Mülkiyet Hakları Telif Hakları Telif Ödemeleri Parasal Talepler İlim ve Edebiyat Eserleri Musiki Eserleri Güzel Sanat Eserleri Sinema Eserleri Eserden Doğan Haklar Tecavüzün Refi Mali Hak Talebi Maddi Tazminat Talebi Manevi Tazminat Talebi

Türk Marka Hukuku Kapsamında İtiraz ve Sonrasındaki Dava Süreçlerinde Malların/Hizmetlerin Benzerliği Kavramı

Legal BlogAyşen Kunt, Berrin Dinçer Özbey, Uğur AktekinYıl 2020
Türk Marka Hukuku Kapsamında İtiraz ve Sonrasındaki Dava Süreçlerinde Malların/Hizmetlerin Benzerliği Kavramı Yazar Adı: Ayşen Kunt Yazar Adı: Berrin Dinçer Özbey Yazar Adı: Uğur Aktekin Yayın Tarihi: 09.11.2020 / Bu makalemizde, Türk Patent ve Marka...
Marka Patent Türk Patent ve Marka Kurumu Türkpatent Malların Benzerliği Hizmetlerin Benzerliği Marka Başvurusuna İtiraz Markaların Karıştırılma İhtimali Karıştırılma İhtimali Sınai Mülkiyet Kanunu Marka Tescili Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Fikri Haklar Sınai Haklar

Gelişen Teknoloji İle Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Haklarına Etkisi

Legal BlogAv. Mutlu Yıldırım Köse, Av. Havva YıldızYıl 2020
Gelişen Teknoloji İle Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Haklarına Etkisi Yazar Adı: Av. Mutlu Yıldırım Köse Yazar Adı: Av. Havva Yıldız Yayın Tarihi: 25.06.2020 Yapay Zeka ve Telif Hukuku İlişkisi Yapay zeka, henüz kabul görmüş tek bir tanımı bulun...
Yapay Zeka Fikri Mülkiyet Teknoloji Telif Hakkı Marka Hukuku Eser Elektronik Kişilik

Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri Ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

MakaleDeniz ZEREN, Mehmet ÇELENKÇukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2020, Cilt 24 , Sayı 1
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:24. Sayı:1. Haziran 2020 ss.91-110 Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma 1 A Research On The Effect O...

Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma

MakaleTuğba KILIÇEROptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
77 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 77-92 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 77-92 Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma 1 ...

Hisse Senedi Getirilerinin Marka Değeri Duyurularına Tepkisi

MakaleBahadır ERGÜNOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
93 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 93-108 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 93-108 Hisse Senedi Getirilerinin Marka Değeri Duyurularına Tepkisi Bahadır ERGÜN * ÖZ ...

Şirket Ve Bankaların Marka Değeri İle Mali Performansları Üzerine Bir Araştırma

MakaleCengiz ÖNDERBankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları DergisiYıl 2019, Cilt 3 , Sayı 8
Journal of Banking and Capital Markets Research -JBCMR, V:3, N:8, 2019, pp.22-36 22 *************************************** Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi BSPAD, Cilt 3, Sayı 8 www.banka...

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek Madde 4 Hükmünün İhlali Suçları

MakaleYusuf BAŞLARAnkara Barosu DergisiYıl 2019, Cilt 77 , Sayı 4
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3575-6345 DOI: 10.30915/abd.700029 Makalenin Geldiği T arih: 30.05.2018 Kabul T arihi: 17.08.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Dr. / Star...

Müstehcenlik Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru Bakımından Edebi Eserler

MakaleFaruk Y. TURİNAYAnkara Barosu DergisiYıl 2019, Cilt 77 , Sayı 4
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2427-2062 DOI: 10.30915/abd.700061 Makalenin Geldiği T arih: 15.05.2019 Kabul T arihi: 03.07.2019 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Dr. / Koca...

Avrupa Birliği’nin Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi Çerçevesinde Müzik Sektöründe ‘değer Boşluğu’ Kavramı Ve Düzenlemenin İnternet İçerik Paylaşım Sitelerine Etkileri

MakaleTamer SOYSALAnkara Barosu DergisiYıl 2019, Cilt 77 , Sayı 4
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6763-5041 DOI: 10.30915/abd.701420 Makalenin Geldiği T arih: 16.09.2019 Kabul T arihi: 01.10.2019 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Dr. Hakim....
Sayfada 10 Kayıt Toplam 33 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor